ÇAĞ ÂYİNESİ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد:

 8/جمادى الثانية/1435

Başını bağlamak deyimi evlenmeyi ifâde eder. Evlenme deyince ev alma akla gelmez. İki gönlün bir olması, iki farklı dünyanın meşru beraberliği akla gelir. İki kişiden biri erkek biri kadın olmalıdır. Kadın –kadın, erkek- erkek beraberlikleri evlilik namını alamaz. Kızların ve erkeklerin plastik olup belli dükkanlarda müşteri bulduğu alemde iki aynı cins bir araya gelirse ne olur? Resmen hevaperestlik olur. Hevaperestlik hoş olmayan tavırlar babında ele alınır.

“Gay Marriage Becomes Legal: Meet The Women Tying The Knot On The First Day”

Oğlan Oğlana Evlilik Meşrulaşıyor! Başları Bağlanacak Kadınları Evliliklerin İlk Gününde İzle !

http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/03/28/same-sex-weddings-england-gay-marriage_n_5034523.html Posted: 26/03/2014 14:31 GMT

1235.jpg

Gelin arabasındakiler  beraber olmaya karar veren iki hemcins,  iki kadın. Amerikan’ın ardından İngiltere de bu tür rezaletleri meşrulaştırma yarışına girmiş vaziyettedir.

For others, such as Emma Powell, 29, who is marrying her fiancee Sarah Keith on Saturday in Brighton, it is about a basic principle

Başkaları gibi Emma Powell’a göre de – 29 yaşında nişanlısı Sarah Keith ile Cumartesi Günü Bıraytın da evlenecek.-  hemcins evliliği yasallaşma yolundadır.

Şimdi de başka bir perde:

 “Britain’s First Gay Couples Prepare To Tie The Knot”

İngiltere’nin İlk Erkek Çiftleri Evlenmeğe Hazırlanıyorlar!

1234.jpg

http://www.huffingtonpost.com/2014/03/27/britain-gay-couples-marry-_n_5042493.htmlPosted: 03/27/2014 1:13 pm EDT Updated: 03/27/2014 1:59 pm EDT

LONDON, Mar 27 (Reuters) – Peter McGraith and David Cabreza will marry in London a stroke after midnight on Friday

Londıra, Mart 27, (2014) Roter’in haberine göre -yukarıda sureti bulunan- Peter ve David  nihayet Cumayı cumartesine bağlayan gece yarısından sonra Londıra’da  evlenecekler, evlilik törenleri yapılacak….

Sözün bittiği yerde miyiz; başladığı yerde mi? ( erkeklere) Siz evvelkilerin yapmadığını yapıp Alah’ın sizler için yarattığı kadınları bırakıp erkeklere mi sulanıyorsunuz?( kadınlara) Şimdi sizler Allah’ın sizler için yarattığı yavuz adamları bırakıp kadınlara mı sulanıyorsunuz?

“ gay marriage” oğlanların evlilikleri. Ahlaksız kadın şerrinden Allah’a sığınırım, Ahlaksız oğlan şerrinden de. Böyle öğrettiler bize. Fahişe kadın şerrinden puşt oğlan şerrinden diye..

Yıl 2014 idrâk bu işte. Puşt oğlan olmayı şereflendirip evlilik şehâdetnâmesi takdim ediyor asrın idraki. Hemcinsden de eş olabileceğini idrâk ediyor ve bunu temel insan hakkı ilan ediyor. Bundan kelli etrafa bu pencereden nazar edeceğiz?

“Şaz, sivri bir misali önümüze koyup asrın idrakini mahkûm etme.” diyenleri duyuyorum. Vâsıl olduğu mertebelerden biri bu olan idrâki üssül esâs kabul edip bakışımı uyarlarsam hâlim nicolur? Hele bir de bütün kutsalı hassaten Âyât-ı Kuraniyyeyi bu idrâke yorumlatacak olursam hâl nicolur?

Şimendifer, Süveyş Kanalı, telefon, tayyâre, mekkâre gibi âlâtı seyreyleyip geri kalmışlık hissine kapıldık ve halâsımızı tayyâreyi yapan zihnin Âyât-ı Kur’âniyyeyi tevilinde, yorumunda aradık.

Hazerfen’e karşı çıkan bizdik. Uçmasını idam ile taltif ettik, ödüllendirdik. Bugün uçan yarın kıçın açar diye tedebbür ettik ve koparıverdik kelley-i şerifini.

Teknik Rum ustalardaydı yine onların elinde parladı. Şaşırdık sonra ve âlemi, âlât yapan ecinni taifesinin hâkikate muvafık anlayabileceğini vehmettik.

Nasıl olur da delik demir merdânı nâmerdâna çeviriverirdi? Eğri kılıcın hatırı sayılmaz oldu. Eğri kılıç ile birlikte tarihe terkettiğimiz merdliği de siper arkasında sinmeğe tevil ettik. Siperi olmayanlar siber saldırılara maruz kalıyor ve şerefleri iki paralık oluyordu.

Yiğitliğin onda dokuzu kaçmaktadır deyip köşe bucak kaçmağa başladık. Kaçarken de delik demirin sloganını atıyorduk.” Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp imânı asrın idrâkine söyletmeli İslâmı.”

Şen olasın Ürgüb dumanın bitmez.

Şimendifer dumanı gözlerimizi perdelemiş idi. Açalım diye cehdederken aman petrol dumanı kapladı ufkumuzu. Tabii gaz, kehriba derken takatimiz tükendi.

Kurt puslu havayı severmiş. Havanın başdöndürücü derecede puslu olması canavarların arz-ı endâm etmelerini kolaylaştırdı. Gelin arabası tezyîn edib erkeği erkeğe kadını kadına eş yapacak hale getirdiler dünyayı.

Meşakkati azalan insan bedenindeki delikleri saymağa başlıyormuş meğer. Bu nazar bizi aldı getirdi hemcinsimizle nikâh masasına oturtuverdi.

123456.png

Şimdi bizler, tefekkürü bırakmamışlar, bu vak’ayı mı üssül esas kabul edeceğiz; bildiğimiz esas üzere mi düşünmeye devam edeceğiz?

Bildiğimiz esâs üzre devam edersek bu beraberlikler acil tevbe istiğfar gerektirir. Taş yağma sebebidir. Buzulların erimesinin sebeblerinden biridir. Hemen terkedilmelidir ve karşı cinsle evlenmelidir ve evlenme rıza ile iki karşı cinsin şahidân huzurunda, beraberliklerinin ilanıdır. Oğlan evliliği sapmadır. Dümen acilen hakk cihetine kırılmalıdır.

Asrın idrâki olan ve ülkelerin meşruiyyet yarışına girdikleri vak’ay-ı hakîkî cihetinden nazar edecek olursak, hünsây-ı müşkili gündeme taşır; hünsâ kiminle evlenecek, bunlar insan değil mi? Kaderin cilvesi diye bu insanları ademe mahkûm etmeli mi? Nasslarda buna dair beyân var mıdır? Akıl yürütmeğe devam eder geçerli tıb anlayışından da yardım alıp genler bazında hünsâyı tahlîl edip hünsâlığın temellerini keşfettikten sonra da dış organların hakikati temsil edip etmediklerini sorgulamağa başlayabiliriz. İfrazat teşekkülü kadınsı olan erkek bedeni ile ifrazat teşekkülü erkeksi olan kadın bedenlerini ortaya çıkarır ve ekser evliliklerin hemcins evliliği olduğunun altını bile çizebiliriz. Âşık olanlar, elektirik alanlar benzer salgı düzeneğine sahib olanlardır deyip esas evliliğin hemcinsler arasında olması gerektiğini, yaratılışın gereğinin bu olduğunu bile savunabiliriz. Zira idrâk nâzırın noktay-ı nazarına tabidir. Ne cihettten bakarsan öyle görürsün.

Dipsiz kuyu asrın idrâkine devam edeceğiz… Bu meclis de burada hitâma ersin. Allahım, bildirmezsen bilemem; bana hakîkati öğret. Güzeli çirkin çirkini güzel bellememe mani ol. Âmin…

Paylaşın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Doğrulama Kodu (gerekli) * Süre doldu. Lütfen doğrulama kodunu(CAPTCHA) yenileyin!