ARZIN MERKEZİ, KIYISI, KÖŞESİ

Nerden geldi bu esinti ? Bu resimler neyin nesi? İdrâk işine dalmış; Esin ile İlhâmî’yi izdivac ettirmeye uğraşıyorduk.

– Yeryüzünde hükmü geçen kaç kıral vardır?

– Kırallarla işimiz nedir?

– Kırallar kırıp alıyorlar da …..

– İdrâkimize dahilleri var mı?

“American mentors (rehberler), deployed as teams of perhaps 12 to 15 with Iraqi army and guard units in the field, will also need to advise Iraqis on the planning and execution ( yürütme, icra etme, öldürme)of the difficult battles ahead. These U.S. advisers do not need to do the fighting, but they will have to walk the key neighborhoods of Iraqi’s major Sunni cities, study the intelligence and live with the units they are helping. Up to several thousand Americans could be needed for this purpose.( [1])”

“10- 12 kişilik takımlardan oluşan Amerikan rehberler kıtada ırak ordusu vekoruma timleriyle  ile berabe rolacaklar. Iraklılara zorlu savaşları nasıl planlayıp, yürüteceklerini anlatacaklar. Bu Amerikalı rehberlerin savaşmalarına gerek yok. Sünni şehirlere sınır anahtar bölgelerde dolaşacaklar, istihbarat çalısması yapacaklar, ve yardımcı oldukları birimlerle beraber olacaklar. Bu amaç için binlerce Amerikalıya ihtiyaç olabilir.”

Amerikalılar Şia ile beraber olacak ve Sünnilere karşı yapılacak meydan savaşlarına, yakalama ve vurma, kaçırma, öldürme harekâtına yön verip bizzat harekatı gözetleyecekler.

Among the facilities hit was the entrance to Syria’s largest gas plant, Conoco in Deir el-Zour province, and grain( tahıl, hububat, buğday) silo in the extremist-held town of Manbij in Aleppo province. It said the gas facility itself was not damaged.([2])

ddf.png

Deyr ez Zûr da bulunan Suriye’nin en büyük gaz santırali ile Halep’de bulunan  tahıl silosunu vurmuşlar.

-Eee?

Bu alıntıların İlhâmî ve Esin ile ve idrâk ile alakası nedir?

Arzın merkezi neresidir? Hoca Nasıruddîn’in âsâsının değdiği yer mi?

Arzın merkeziyle idrâk arasında ne tür bir ilişki vardır?

Arzın merkezi neresiyse kıyı ve köşeler ona göre vaziyet almak zorunda kalacaklardır. Arzın merkezi resim 2 ise Afrika, Asya, Avrupa, Osturalya,Canada kıyı köşe olacak ve merkezden gelecek emirleri bekleyecektir.

Merkez yara almamak için tüm kirli işleri kıyılara taşıyacak ve nefsi müdafada bulunacaktır.

Gündem merkeze, merkezin yararına göre belirlenecek olduğundan, köşede bulunan muharrirler gelecek fermâna göre vaziyet alacaklardır. En gerçekci muharrir merkezin nabzını en yakından hisseden muharrir olacaktır.

Esin, Semâ’dan yere inmiş başkentlerde raksetmeye başlamıştır artık. Yazmak için el açmağa gerek kalmamıştır. Bir ajansın sitesine göz atmak veya bir ekrana göz atmak yeterlidir. Beklemek şöyle dursun Esin,  sizin en mahrem zamânınıza ve mekânınıza destursuz girip, uryân dolaşabilmektedir.

Size düşen izlenenler guruhu teşkil edip efendinin fermânını onlara tebliğ etmekten ibarettir.

Asır bu olunca , söyleyeceği İslâm ne olur tasavvur ediniz?!

Biz kıyı köşe ehline havadaki karbon miktarının insana zararı  münakaşa ettirilirken, merkezin bırakın askerini;  sokaktaki halkı bile usta birer istihbaratcı edasıyla Irak yolları yakın etmeye başlamışlardır. Karbon gazının zararını tartışadırsun 120 kenar ülkecik. Merkez, Haleb ve Deyr ez Zûr’a ne idiüğü kendilerince malum zehirli gazlar bocalamaktadır.

Bilgi nedir, nasıl bilim adamı olunur, bilimin yerkürenin hali ile ilgili bulguları nelerdir tartışadursun ukalâ, merkezin sahibleri topyekun imhâ için seferber olmuştur.

Yardım tırları donatmaya, paketlemeye çalışın siz, jenaratörler koyun yükünüze, el âlem siloları yerle bir edip, ana santırali yıkıp koca bir iklimi mahva başlamıştır.

Müstevliler sadece sınırlarımıza tecavüz etmiyorlar, Esin’i alıkoymuşlar, İlhâmîy’i Guantenemoy’a tıkmışlar papağan gibi kendi istediklerini tekrar ettiriyorlar sizlere, bizlere.

Bu meydanda Kur’ân nerdedir?

El cevab: Asrın idrâkine İslâmı söyletmek için canhıraşâne mücadele eden sabıkûnun bıraktığı yerdedir. Belki Ekmelüddîn’in muhâcir pederi imhâ etmişdir.

Kâtib,evvelâ gönlünü haberlerin ağından âzâd edib, Semi’nâ ve Ata’nâ sırrına ermelidir. İdrâkini asra teslim ederse, merkezdekilerin evine düşmüş olacaktır. Âgah olma anıdır. Can kuşu kafesden uçmak üzeredir.

Paylaşın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Doğrulama Kodu (gerekli) * Süre doldu. Lütfen doğrulama kodunu(CAPTCHA) yenileyin!